Jarduera eta zerbitzuak

Industria eraikuntza

Bideetako azpiegituren eta hirigintzaren atzetik, Injelan, SLren hirugarren jarduera nagusia industria eraikuntza da.  

Injelan, SLk egindako lanetan, industrialde osoen garapenak nabarmendu nahi ditugu; hau da, Plan Partzialaren eta Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektuen idazketa, Obra Zuzendaritzak barne. Jarduera horren adibide dira honako hauek: Zumarragako Industrialdearen lehenengo fasetik Injelan, SLren jardueraren hasierara arte, Azkoitiko Industrialdearen 2. 3. eta 4. faseak, Andoaingo Karrikako industrialdea, Eskoriatzako II-6 Sektorea, S-4 eta S-5 sektoreak Asteasun,…
 Eraikuntzaren arloan, Injelan, SLk merkataritza eraikinak, gasolina zerbitzuguneak, lurpeko aparkalekuak eta abar egin ditu.