Jarduera eta zerbitzuak

Hirigintza

Hirigintza Injelan, SLren arlo nagusietako bat da. Hirigintza plangintzak eta hirigintza obren diseinu zehatzak egiten ditugu. 

Hirigintza plangintzaren arloan, Injelan, SLk Plan Orokorrak, Plan Partzialak eta abar idazten ditu, diziplina anitzeko taldeetan antolatuta.
Injelan, SLk proiektatutako eta zuzendutako hirigintza obrak ugariak eta askotarikoak dira: kaleen eta hirigune historikoen berrurbanizatzea, eraikuntza berriko poligonoak… Urbanizazio hauek, batzuetan, lur mugimendu garrantzitsuak (Zuatzu Enpresa Parkean 1.000.000 m3 betetzea) eta beste fabrika obra batzuk (zubiak, murru ainguratuak…) eskatzen dituzte.