Referencias / Erreferentziak

Urbanismo / Hirigintza

 

Urbanismo >>
Actuación urbanizadora del Área 10-2 OR Salberdin de Zarautz / Zarauzko 10-2 OR Salberdin- area urbanizatzeko jarduketa programa
Plan General de ordenación urbana de Berastegi / Berastegi hiria antolatzeko plan orokorra
Revisión y adaptación de las normas subsidiarias de Urretxu / Urretxuko arau subsidiarioen berrikusketa eta egokitzapena

< Volver / Itzuli