Referencias / Erreferentziak

Bidegorris / Bidegorriak

 

Tramo de va ciclista peatonal Aingeru Guarda-Sorautz en Eskoriatza / Eskoriatzan Aingeru Guarda-Sorautz bizikletari bidezatia eraikitzeko proiektua

Bidegorris >>

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL TRAMO DE VÍA CICLISTA PEATONAL AINGERU GUARDA-SORAUTZ EN ESKORIATZA (ITINERARIO Nº 4.1: VALLE DEL DEBA)

ESKORIATZAN AINGERU GUARDA-SORAUTZ BIZIKLETARI ETA OINEZKOENTZAKO BIDEZATIA ERAIKITZEKO PROIEKTUA (4. IBILBIDEA: DEBA BAILARRA) ETA OBREN ZUZENDARITZA

Año / Urtea:
2007
Presupuesto / Aurrekontua:
1.880.039,65 €
Promotor / Sustatzailea:
Ayto. Eskoriatza
Diputación Foral Gipuzkoa
Año Construcción / Eraikuntza Urtea:
En ejecución


Planos /
Planoak:

 

Descripción / Deskribapena:

 

< Volver / Itzuli