Referencias / Erreferentziak

Infraestructuras viarias / Bideetako azpiegiturak

 

Supresión paso a nivel y paso inferior en la Estación de Ermua / Trenbide pasagunea kendu eta Ermuako geltokian azpiko pasabidea

Infraestructuras viarias >>

DIRECCIÓN DE OBRA DE SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL EN LA CALLE IZELAIETA Y PASO INFERIOR EN LA ESTACIÓN DE ERMUA (BIZKAIA).

IZELAIETA KALEAN TRENBIDE PASAGUNEA KENTZEKO ETA ERMUAKO GELTOKIAN AZPIKO PASABIDEAREN  OBRAN ZUZENDARITZA.

Año / Urtea:
 
Presupuesto / Aurrekontua:
5.799.432 €
Promotor / Sustatzailea:
Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza
Año Construcción / Eraikuntza Urtea:
2007


Fotos /
Argazkiak:

Descripción / Deskribapena:

 

< Volver / Itzuli