Referencias / Erreferentziak

Infraestructuras viarias / Bideetako azpiegiturak

 

Rotonda en la intersección GI-120 con el enlace de la N-I en Beasain / Beasainen GI-120 eta N-I loturaren arteko elkargunean biribilgunea

Infraestructuras viarias >>

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA GI-120 CON EL ENLACE DE LA N-I EN EL PK 420,00 (SENPERE-BEASAIN).

GI-2120 ERREPIDEA ETA N-I aren PK 420,00an DAGOEN LOTURAREN ARTEKO ELKARGUNEAN BIRIBIGULNE BATEN ERAIKUNTZA PROIEKTUA (SENPERE-BEASAIN).

Año / Urtea:
2006
Presupuesto / Aurrekontua:
1.255.514,50 €
Promotor / Sustatzailea:
Diputación Foral de Gipuzkoa / Gipuzkoako Foru Aldundia
Año Construcción / Eraikuntza Urtea:
 


Fotos /
Argazkiak:


Descripción / Deskribapena:

 

< Volver / Itzuli