Referencias / Erreferentziak

Medio ambiente / Ingurumena

 

Depůsito de sobrantes Segura-Zegama / Soberakinen depositua Segura-Zegama

Medio ambiente >>

PROYECTO DE UN DEPÓSITO DE SOBRANTES EN SEGURA PARA LAS OBRAS DE ENSANCHE Y MEJORA DE LA GI-2637 DESDE SEGURA HASTA EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZEGAMA

SEGURAN GI-2637 ERREPIDEA SEGURATIK ZEGAMARAINO ZABALDU ETA HOBETZEKO LANENTZAKO SOBERAKINEN DEPOSITUAREN PROIEKTUA

Año / Urtea:
2007
Presupuesto / Aurrekontua:
427.117,95 €
Promotor / Sustatzailea:
Diputación Foral de Gipuzkoa
Año Construcción / Eraikuntza Urtea:
 


Planos /
Planoak:

A-07-25_N2.pdf
A-07-25_N4.pdf
A-07-25_N5.pdf

Descripción / Deskribapena:

 

< Volver / Itzuli