Jarduera eta zerbitzuak

Bideetako azpiegiturak

Injelan, SLren jardueraren arlo nagusiak errepideak, sarbide berriak eta hiriko bideak dira; hau da, bidezaintza. Bideetako azpiegiturak garatzeko Administrazio Publikoekin kolaboratzen du.

Hainbat motatako jarduera eta proiektuak garatu ditugu: errepide tarte berriak, hiriko bideak, elkargune eta loturak, diseinu aldaketak, berrantolaketak, bide segurtasunagatiko sarbideak, aurkeztutako proiektuen azterketa alternatiboak, trafiko ikerketak, etab.
Injelan, SLren helburu nagusietako bat arlo honetan era aktiboan parte hartzen jarraitzea, eta bideetako Administrazio titularrekin (Foru Aldundiak eta Udalak), enpresa pribatuekin eta partikularrekin lankidetzan aritzea da.